"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

פרוייקט "ילקוט יוסף היומי" הוא תוכנית דו-שנתית המחלקת את ספרו של
מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א - קיצור שולחן ערוך - "ילקוט יוסף" - ללימוד יומי.

התוכנית בנויה בצורה כזו כך שחלק א' הכולל את רוב הלכות "אורח חיים" נלמד עד י"ז בתמוז, ומי"ז בתמוד עד סוף שנת תשפ"ה יילמדו הלכות המועדים על הסדר וכן את קיצור ההלכות של יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט מתוך חלק ב'.

השיגו או הורידו עוד היום את הטבלה לשנת תשפ"ד, והצטרפו למעגל הלומדים העולמי!