טבלת החלוקה של "ילקוט יוסף היומי" מודפסת כסימנייה, ומופצת גם באופן דיגיטלי.

הטבלה מחולקת לשלוש עמודות:

עמודה ראשונה - מציינת את התאריך בחודש. משבצת המודגשת בצבע כהה מציינת שבת.

עמודה שנייה - מציינת את העמודים הנלמדים באותו היום. העמודים נכתבו בצורה המציינת את העמוד הראשון בסדר ואת העמוד האחרון. לדוגמא: תרפו - תרפח

עמודה שלישית - מציינת בפירוט את את ההלכות הנלמדות בכל יום. לדוגמא: סימן נ"ב הלכה א' עד סימן נ"ג הלכה ט'.


פרטים חשובים בסדר הלימוד בשנת תשפ"ד:

  1. הלימוד מתחיל ביום שבת, א' דראש השנה ה'תשפ"ד.
  2. הלימוד בחלק א' מסתיים בט"ז בתמוז.
  3. הלימוד בחלק ב' אינו מתחיל מתחילת הספר, אלא מהלכות י"ז בתמוז, כמפורט בטבלה.
  4. הלימוד בחלק ב' סודר כך שכשלושים יום לפני כל מועד, הלכות אותו המועד יילמדו.
  5. מראש חודש (א') אב עד תשעה (ט') אב, כיוון שימי אבלות הם, עוברים בסדר הלימוד ללימוד הלכות אבלות. בי' באב, חוזרים לסדר הלימוד הרגיל במועדי השנה.
  6. הטבלה רלוונטית לשנת תשפ"ד בלבד. כשלושה חודשים לפני ראש השנה תשפ"ה, יופצו ויפורסמו גם הטבלאות לשנת תשפ"ה.


לימוד מהנה ומועיל!

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.