הסכמתו ותמיכתו של מרן הראשל"צ הרה"ג יצחק יוסף שליט"א לפרוייקט "ילקוט יוסף היומי" ועידודו ללימוד ההלכות הפסוקות כשיטת מרן השו"ע בספר "ילקוט יוסף".

צפה  

הסבר והדרכה לשימוש בטבלת החלוקה ופרטים חשובים לגבי טבלת החלוקה לשנת תשפ"ד

צפה  

אדם שלא לומד איך צריך להתנהג, לא יכול להתנהג כמו שצריך.

צפה